Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach www.kronikiakaszy.com, www.koherencjaserca.com, www.kursy-malgorzatakwietniewska.com jest Infinity Instytut Rozwoju Świadomości Małgorzata Kwietniewska z siedzibą w Panieńszczyzna 92, 21-002 Jastków, NIP: 713 286 70 18, Telefon: 609 697 534, e-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe w postaci imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz w niektórych przypadkach adresu zamieszkania na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu email.

5. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych lub w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach, które znajdują się w mojej ofercie.

6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7. Instytut Rozwoju Świadomości realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”[‘’https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie”].

8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11.Dane użytkonika będą wykorzystane wyłącznie do:

            a) świadczenia sprzedaży towarów i usług oraz zapewnienia obsługi użytkownika,

            b) realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy,

            c) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań,

            d) wsparcia, realizacji procesów płatniczych.

12. Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, czy utratą.

13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego profilu w inny sposób.

14. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego profilu przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze sklepu.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności skontaktuj się z nami na kontakt@malgorzatakwietniewska.com.

kronikiakaszy.com

koherencjaserca.com

malgorzatakwietniewska.com

E-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

Copyright © 2020 Szkolenia napędza platforma Publigo

Polityka prywatności