Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest INFINITY Growth Sp. z o.o. z siedzibą w Panieńszczyzna 92, 21-002 Jastków.

Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz w niektórych przypadkach adresu zamieszkania na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu email.
 3. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych lub w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach, które znajdują się w mojej ofercie.

II. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty trzecie zajmujące się księgowością oraz UAB “MailerLite” oraz „Weebly” w zakresie otrzymywania newslettera.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy.
 2.  W przypadku, gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 3. Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania zgody przez Państwa.

IV Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na maila kontakt@malgorzatakwietniewska.com.
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25 mają 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych. W razie niepodania danych osobowych, umowa niestety nie będzie mogła być zawarta.
 2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Infinity Growth Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) ma na celu pomoc w zrozumieniu, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jak je chronimy i jak pomagać Ci podejmować świadome decyzje podczas korzystania z naszej Usługi. O ile nie zaznaczono inaczej poniżej, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy dowolnej strony internetowej, która odnosi się do tej Polityki Prywatności, dowolnej strony internetowej Spółki, a także wszystkich danych, które Spółka może gromadzić na stronach partnerskich i niepowiązanych.

W celach niniejszej Umowy „Usługa” oznacza usługę świadczoną przez Spółkę, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej stron internetowych pod adresem www.koherencjaserca.com, www.kronikiakaszy.com, www.kursy-malgorzatakwietniewska.com, www.malgorzatakwietniewska.com lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej Infinity Kursy Rozwoju Świadomości. Terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Spółki. „Ty” odnosi się do Ciebie, jako użytkownika Usługi.

I. ZGODA

Korzystając z naszej Usługi, akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Warunki Korzystania, a także wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto, korzystając z naszej Usługi, lub usług na stronach partnerskich i niepowiązanych, akceptujesz polityki i praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, lub korzystasz z Usługi, i za każdym razem, gdy dobrowolnie dostarczasz nam informacje, zgadzasz się, że wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji, które nam dostarczasz, oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub kontaktowanie się w inny sposób, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się, czy utworzysz jakiekolwiek konto u nas, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej i Usługi.

II. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Możemy gromadzić zarówno „Informacje Nieosobiste”, jak i „Informacje Osobiste” dotyczące Ciebie. „Informacje Nieosobiste” obejmują informacje, które nie mogą być użyte do zidentyfikowania Cię osobiście, takie jak anonimowe dane dotyczące korzystania, ogólne informacje demograficzne, strony odsyłające/opuszczające i adresy URL, typy platform, preferencje, które przekazujesz oraz preferencje generowane na podstawie przekazanych danych i liczba kliknięć. „Informacje Osobiste” obejmują informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania Cię osobiście, takie jak Twoje imię, adres i adres e-mail.

Ponadto możemy również śledzić informacje przekazywane nam przez Twoją przeglądarkę lub przez naszą aplikację mobilną podczas przeglądania lub korzystania z Usługi, takie jak strona internetowa, z której pochodzisz (znana jako „adres URL odsyłający”), rodzaj przeglądarki, z której korzystasz, urządzenie, z którego połączyłeś się z Usługą, czas i data dostępu oraz inne informacje, które nie identyfikują Cię osobiście. Wykorzystujemy te informacje między innymi do działania Usługi, utrzymania jakości Usługi, dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Usługi oraz dla innych celów biznesowych. Śledzimy te informacje za pomocą plików cookie, lub małych plików tekstowych, które zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z naszych serwerów i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Wysłanie pliku cookie do przeglądarki użytkownika umożliwia nam zbieranie Informacji Nieosobistych o tym użytkowniku oraz prowadzenie rejestracji preferencji użytkownika podczas korzystania z naszych usług, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorczym. Spółka może korzystać zarówno z plików cookie trwałych, jak i sesyjnych; pliki cookie trwałe pozostają na Twoim komputerze po zamknięciu sesji i do czasu ich usunięcia, podczas gdy pliki cookie sesyjne wygasają po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie trwałe można usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami pliku pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli wybierzesz wyłączenie plików cookie, niektóre obszary Usługi mogą nie działać prawidłowo.

III. SPOSÓB UŻYCIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Informacje Osobiste:
W ogólnym przypadku nie sprzedajemy, nie wymieniamy, nie wynajmujemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Twoich Informacji Osobistych osobom trzecim bez Twojej zgody. Możemy udostępniać Twoje Informacje Osobiste dostawcom i innym podmiotom trzecim, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki. Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy i podmioty trzecie, których używamy, będą zbierać, używać i ujawniać Twoje informacje tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług dla Spółki. Na przykład, gdy przekazujesz nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, wyrażasz zgodę na zbieranie i używanie takich danych osobowych w celu konkretnego celu, w tym przekazanie takich informacji naszym dostawcom (i ich dostawcom usług) świadczącym te usługi dla Spółki.
Jednak niektórzy dostawcy usług osób trzecich, takie jak procesory płatności, mają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy im przekazać, aby móc korzystać z ich usług. Dla tych dostawców usług osób trzecich zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, abyś mógł zrozumieć sposób, w jaki Twoje Informacje Osobiste będą przetwarzane przez takich dostawców.

Ponadto możemy ujawnić Twoje Informacje Osobiste, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego na mocy prawa lub jeśli naruszysz nasze Warunki Korzystania.

Informacje Nieosobiste:
Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy Informacje Nieosobiste, aby pomóc nam udoskonalić Usługę i dostosować doświadczenie użytkownika. Ponadto agregujemy Informacje Nieosobiste w celu śledzenia trendów i analizy wzorców użytkowania Usługi. Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza w żaden sposób naszego wykorzystania lub ujawniania Informacji Nieosobistych i zastrzegamy sobie prawo do korzystania i ujawniania takich Informacji Nieosobistych naszym partnerom, reklamodawcom i innym podmiotom trzecim według własnego uznania.

IV. SPOSÓB OCHRONY INFORMACJI

Wdrażamy rozsądne środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu ochrony Twoich Informacji Osobistych i zapewnienia, że takie Informacje Osobiste nie są dostępne, ujawniane, zmieniane ani niszczone. Niemniej jednak te środki nie gwarantują, że Twoje informacje nie będą dostępne, ujawnione, zmienione ani zniszczone w wyniku naruszenia takich środków ostrożności. Korzystając z naszej Usługi, zgadzasz się, że rozumiesz i akceptujesz ryzyko związane z tymi czynnikami.

V. TWOJE PRAWA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA TWOICH INFORMACJI OSOBISTYCH

Masz prawo w każdej chwili uniemożliwić nam kontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych. Gdy wysyłamy komunikat promocyjny użytkownikowi za pośrednictwem Weebly, użytkownik może zrezygnować z dalszych komunikatów promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w każdym e-mailu promocyjnym. Należy jednak zauważyć, że mimo preferencji dotyczących promocji, które wyrażasz poprzez wypisanie się lub zrezygnowanie w sekcji Ustawienia na stronie, możemy nadal wysyłać Ci e-maile administracyjne, w tym na przykład okresowe aktualizacje naszej Polityki Prywatności.

VI. WEEBLY

Nasza Usługa jest hostowana przez Publigo. Publigo zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam świadczenie Usługi dla Ciebie. Twoje informacje, w tym Informacje Osobiste, mogą być przechowywane na serwerach Weebly. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, ujawnianie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich Informacji Osobistych przez Publigo zgodnie z polityką prywatności Weebly dostępną pod adresem: https://publigo.pl/polityka-prywatnosci/

VII. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W ramach Usługi możemy udostępniać linki do innych stron internetowych lub aplikacji. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności stosowane przez te strony internetowe ani za informacje lub treści, które zawierają. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych przez nas za pośrednictwem Usługi. Dlatego niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy korzystania z serwisu stron trzecich, do których uzyskujesz dostęp, wybierając link przez naszą Usługę. W zakresie, w jakim korzystasz z Usługi poprzez inną stronę internetową lub aplikację, polityka prywatności tej innej strony internetowej lub aplikacji będzie dotyczyła Twojego dostępu lub korzystania z tego serwisu lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o polityce prywatności innych stron internetowych przed przejściem do ich używania.

VIII. WIEK ZGODY

Korzystając z Usługi, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

IX. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i naszych Warunków Korzystania w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę Prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie, abyś zawsze był świadomy, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób ich używamy i w jakich okolicznościach ujawniamy. Wszelkie takie modyfikacje stają się skuteczne po kontynuowaniu dostępu i/lub korzystania z Usługi pięć (5) dni po pierwszym opublikowaniu zmian na stronie internetowej lub po udzieleniu Ci powiadomienia o takich zmianach. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony internetowej, aby wyświetlić takie zmiany w warunkach niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany, jeśli i kiedy mogą być dokonywane zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, musisz zaprzestać dostępu do tej strony internetowej. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail, wyrażasz nam zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail w celach powiadomienia, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności.

X. FUZJE LUB PRZEJĘCIA

W przypadku, gdy Spółka (lub Weebly czy Publigo) dokona transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, Twoje Informacje Osobiste mogą być wśród przekazywanych aktywów. Wyrażasz zgodę i akceptujesz, że takie transfery mogą wystąpić i są dozwolone zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, oraz że każdy nabywca naszych (lub Weebly) aktywów może nadal przetwarzać Twoje Informacje Osobiste zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nasze praktyki dotyczące informacji zmienią się w przyszłości, opublikujemy zmiany w polityce tutaj, abyś mógł zrezygnować z nowych praktyk dotyczących informacji. Sugerujemy regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności, jeśli martwisz się o sposób wykorzystania Twoich informacji.

XI. KOMUNIKACJE E-MAIL I REZYGNACJA

Będziemy wysyłać Ci ogłoszenia związane z Usługą w przypadkach, gdy będzie to konieczne. Na przykład, jeśli nasza Usługa będzie tymczasowo zawieszona w celu konserwacji, lub zostanie wydana nowa aktualizacja, która wpłynie na sposób korzystania z naszej Usługi, możemy wysłać Ci e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, nie możesz zrezygnować z tych komunikatów, które nie są promocyjne. Na podstawie Informacji Osobistych, które nam dostarczasz, możemy komunikować się z Tobą w odpowiedzi na Twoje zapytania, aby dostarczyć usługi.

kronikiakaszy.com

koherencjaserca.com

malgorzatakwietniewska.com

E-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

Copyright © 2020 Szkolenia napędza platforma Publigo

Polityka prywatności