Kroniki Akaszy Poziom 1 Podstawowy Akashic Vibe Integrity

Kroniki Akaszy Poziom 1 Podstawowy Akashic Vibe Integrity

Czym jest Kronika Akaszy, nazywana także Księgą Życia? Jest to esencja Wszystkiego Co Istnieje, nazywane też przez alchemików eterem, czyli piątym elementem obok ognia, wody, powietrza i ziemi. Jest to pole, a więc struktura sieci łączącej wszystko ze wszystkim, która podtrzymuje wszystko, co istnieje. To podstawowa energia i pole informacyjne, w którym zawierają się przeszłe i przyszłe wszechświaty. Można ją interpretować jako wyłaniającą się jakość dźwięku, a dźwięk jest wibracją. Bez Akaszy nie ma ducha ani duszy. Praca z zapisami Akaszy jest zatem tłumaczeniem wibracji na znany i zrozumiały dla nas język.

Połączenie z tym polem przenosi naszą moc z przyszłości do teraz, gdzie ona rzeczywiście istnieje. Tym samym bierzemy swoją odpowiedzialność za moc, aby współkreować wynik zamiast oczekiwać, że zrobi to za nas siła z zewnątrz. Jest to zatem nauka o braniu odpowiedzialności za kreowanie swojej własnej rzeczywistości. Wszelkie przewidywania opierają się natomiast na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz, co daje nam możliwość zmiany.

Praca z Akaszą pozwala uzdrowić nasze życie na wielu poziomach. Nasza rzeczywistość jest bowiem lustrem i tylko zmieniając własną energię możemy zmienić nasze odbicie we Wszechświecie. Metoda umożliwia wydobywanie kluczowych wzorców z podświadomości i sprowadzanie ich do umysłu świadomego, co pozwala je sobie uzmysłowić.

Jest wiele sposobów na uzyskanie połączenia z tym polem informacji. Może być to modlitwa, inkantacja lub medytacja. Zapraszam Cię do zapoznania się z krokami dostępu, ćwiczeniami i skutecznymi narzędziami, aby ten proces był klarowny, skuteczny i przyniósł Ci spełnienie w każdym obszarze życia osobistego oraz duchowego.

Na poziomie 1 kursu skupisz się na odnalezieniu i usunięciu blokad połączenia z wyższymi stanami świadomości, poznasz podstawowe zasady oraz kroki dostępu, doświadczysz przesunięcia stanu świadomości do świadomości piątego wymiaru, nauczysz się języka Akaszy, ustanowisz osobistą relację z Istotami Akaszy, uwolnisz blokujące wzorce i przekonania oraz nauczysz się stosować Główne Punkty Łaski w uzdrawianiu wzorców rodowych.

Ten poziom przeznaczony jest głównie do pracy z osobistymi zapisami Kronik Akaszy, po to, by rozwinąć umiejętności połączenia z Kronikami Akaszy bez interferencji umysły i ego, by informacje mogły przepływać przez serce oraz by przede wszystkim, były autentyczne i prawdziwe, a dzięki temu dla Ciebie zrozumiałe, użyteczne i możliwe do wdrożenia w celu zmiany Twojego doświadczenia. Będzie to możliwe, gdy wykształcisz w sobie wysoki poziom zaufania oraz pokory, która jest ogromnym błogosławieństwem, prowadzeniem i wzmocnieniem twoich duchowych darów.

Na tym kursie nauczysz się także bardzo dokładnie przygotowania do procesu połączenia z Kronikami Akaszy, które warunkuje jego sukces. Dzięki wielu ćwiczeniom nauczysz się łączyć z przestrzenią Kronik Akaszy w sposób bezpieczny i skuteczny, wykorzystując i rozwijając swoje kanały odbioru informacji w klarowny sposób oraz poznasz cały szereg pytań jakie możesz zadać w Kronikach oraz połączyć je z użytecznymi narzędziami uzdrawiającymi.

Kurs jest bardzo praktyczny i umożliwia przejście osobistej transformacji świadomości na najgłębszym poziomie oraz manifestację korzystnych zmian w Twojej fizycznej rzeczywistości.

Program kursu

Moduł 1. Przygotowanie procesu dostępu do Kronik Akaszy.

Czas trwania: 441 minut.

Moduł 2. Geneza i wprowadzenie do praktyki odczytu Kronik Akaszy.

 1. Intencje.
 2. Uziemienie.
 3. Medytacja Drzewa.
 4. Medytacja Złote Źródło.
 5. Uziemienie. Medytacja połączenia i synchronizacji z Czakrą Gwiazdą Ziemi.
 6. Święta Przestrzeń.
 7. Medytacja synchronizacji i połączenia z Czakrą Akaszy: Gwiezdną Bramą.
 8. Medytacja przygotowująca do kontaktu: Prezent z Kronik Akaszy. Wizyta w Świątyni Ducha.
 9. Medytacja Spotkanie z Przewodnikiem w Bibliotece Akaszy.
 10. Blokady w dostępie do Kronik Akaszy (NOWE!).
 11. Poczucie niedoboru jako blokada w dostępie do Kronik Akaszy (NOWE!).
 12. Źródła poczucia niedoboru i bezwartościowości a Kroniki Akaszy (NOWE!).
 13. Ćwiczenie Dwupunktu na odpuszczenie stanu niedoboru (NOWE!).
 14. Ćwiczenie Dwupunkt na odpuszczenie stanu bezwartościowości (NOWE!).
 15. Odpuszczenie jako warunek konieczny dostępu do Kronik Akaszy (NOWE!).
 16. Ćwiczenie: trening odpuszczania (NOWE!).
 17. Wpływ oczekiwań na doświadczenia duchowe (NOWE!).
 18. Negatywne skutki nadmiernych oczekiwań w duchowości (NOWE!).
 19. Wpływ oczekiwań na odczytywanie Kronik Akaszy (NOWE!).
 20. Pozytywne wykorzystanie oczekiwań w praktyce duchowej (NOWE!).
 21. Medytacja: odpuszczanie oczekiwań (NOWE!).
 22. Znaczenie przyzwolenia w praktyce Kronik Akaszy (NOWE!).
 23. Ćwiczenie uważności i oddychania przyzwolenia na przepływ informacji z Kronik Akaszy (NOWE!).
 24. Medytacja Aktywująca Przyzwolenie na Przepływ Informacji z Kronik Akaszy (NOWE!).
 25. Medytacje do pobrania.
 26. Test wiedzy.
 27. Skrypt do wydruku (42 strony).

Czas trwania: 274 minut.

 1. Czym jest Akasza?
 2. Geneza Akaszy.
 3. Jak wygląda połączenie z Kronikami Akaszy?
 4. Akasza w wybranych religiach.
 5. Trzy kroki w czytaniu Kronik Akaszy.
 6. BHP w dostępie do Kronik Akaszy.
 7. Modlitwa otwarcia Kronik Akaszy.
 8. Modlitwa zamknięcia Kronik Akaszy.
 9. W jakim celu ludzie czytają Kroniki Akaszy?
 10. Odczuwanie kontaktu. Ćwiczenie.
 11. Odczuwanie bezwarunkowej miłości. Ćwiczenie.
 12. Strumieniowanie obrazu: image streaming. Ćwiczenie.
 13. Odblokowanie odbioru. Ćwiczenie.
 14. Interpretacja obrazu. Ćwiczenie.
 15. Interpretacja abstrakcji. Ćwiczenie.
 16. Wykorzystanie kart do interpretacji odczytu. Ćwiczenie.
 17. Medytacja zamykająca połączenie w Kronikach Akaszy.
 18. Medytacje do pobrania.
 19. Test wiedzy.
 20. Skrypt do wydruku (33 strony).

Moduł 3. Trening umiejętności odbioru informacji z Kronik Akaszy.

Czas trwania: 241 minut.

 1. Istoty Kronik Akaszy.
 2. Kanały odbioru informacji z Kronik Akaszy.
 3. Jak formułować pytania w połączeniu z Kronikami Akaszy?
 4. Otwarcie czakry serca. Medytacja Tonglen.
 5. Otwarcie czakry serca. Praktyka koherencji serca.
 6. Intuicja a Kroniki Akaszy. Ćwiczenie.
 7. Misja duszy i cel życia. Ćwiczenie.
 8. Wzmacnianie odbioru z Kronik Akaszy. Ćwiczenie.
 9. Pogłębiona praca z tekstem. Ćwiczenie.
 10. Praca z muzyką. Ćwiczenie.
 11. Być jak Leonardo. Weryfikacja informacji. Ćwiczenie.
 12. Medytacje do pobrania.
 13. Test wiedzy.
 14. Skrypt do wydruku (27 stron).

Moduł 4. Uzdrawianie ograniczających wzorców interferencji przez Kroniki Akaszy.

Czas trwania: 369 minut.

 1. Medytacja otwarcia Światła Akaszy.
 2. Uzdrawianie wzorców interferencji w Kronikach Akaszy.
 3. Wolność od wzorców ograniczających naszą autentyczność.
 4. Medytacja poszerzenia świadomości w Kronikach Akaszy.
 5. Blokady przekonań. Ćwiczenie.
 6. Okoliczności problemu. Odczytanie afirmacji. Ćwiczenie.
 7. Źródło problemu. Ćwiczenie.
 8. Korzyści z ograniczającego wzorca. Ćwiczenie.
 9. Relacja z wolnością od limitujących programów. Ćwiczenie.
 10. Narzucanie woli innym. Ćwiczenie.
 11. Droga do osobistej wolności. Ćwiczenie.
 12. Pytania pogłębiające w Kronikach Akaszy. Nagranie i karty do wydruku.
 13. Codzienne modlitwy i narzędzia uzdrawiania. Nagranie i karty do wydruku.
 14. Medytacje do pobrania.
 15. Test wiedzy.
 16. Skrypt do wydruku (25 stron).
 17. Certyfikat ukończenia kursu Akashic Vibe Integrity Kroniki AkaszyTM Poziom 1 Podstawowy.

Całość materiału zawartego w kursie to 1325 minut, czyli 22 godziny kursu online na platformie i Twojej pracy!

Dostęp do platformy wraz z aplikacją: bez limitu!

Czyli zakupujesz i masz na zawsze na swoim koncie!

Do kursu utworzona jest grupa Agenci Akaszy na Facebook, gdzie cyklicznie raz w miesiącu (w miarę możliwości) będą odbywać się spotkania z odpowiedziami na pytania i prowadzonymi wspólnie ćwiczeniami. Dostęp do grupy jest dla wszystkich kursantów wszystkich poziomów bezterminowy.

Każde nagranie dostępne będzie przez 6 miesięcy na grupie FB.

Możesz wybrać wersję ze spotkaniami na żywo na zoom. Nagranie dostępne bezterminowo.

EDYCJA PREMIUM 8 – marzec 2024!

Taka wersja kursu odbędzie się w soboty w marcu i kwietniu w godzinach 19:00-21:00. Daty zajęć:
16.03. Spotkanie 0
23.03. Moduł 1
30.03. Moduł 2 (sobota przedświąteczna – możliwość przełożenia na życzenie uczestników)
6.04. Moduł 3
13.04. Moduł 4

To bardzo wyjątkowy, jedyny taki kurs w Polsce!

Gwarantuję, że odmieni Twoje życie!

UWAGA!

KURSY SĄ DOSTĘPNE W APLIKACJI NA ANDROID ORAZ IPHONE!

Aplikacja jest czytnikiem dla konta subskrybenta. Nie można w niej dokonać zakupów, lecz korzystać z wykupionych już na platformie kursów.

Linki do pobrania aplikacji:

1. https://play.google.com/store/apps/details?id=app.infinity.android

2. https://apps.apple.com/us/app/infinity/id6472171651

Małgorzata Kwietniewska

Autorka kursu i twórczyni zintegrowanego systemu Akashic Vibe Integrity Kroniki AkaszyTM

HeartMath Trainer & Coach, Activating The Heart of Teams HeartMath Trainer, Stress and Well-being Assessment Provider, Add Heart Facilitator

Praktyk i Trener metod kwantowych (Matrix Energetix, Quantum Entrainment, Dwupunkt, Voice Healing Practice etc.)

Praktyk Recall Healing

Women’s Temple Facilitator

Autorka książki i kart „Kroniki Akaszy. Podręcznik i karty do odkrywania światła Twojej duszy” oraz „Medytacji dla Duszy”.

Zamówienie

853.00

PLN

Zamów
kronikiakaszy.com

koherencjaserca.com

malgorzatakwietniewska.com

E-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Polityka prywatności