Świątynia Kobiet: Strażniczki Ścieżek Elen. Stacjonarnie w Lublinie.

Świątynia Kobiet: Strażniczki Ścieżek Elen. Stacjonarnie w Lublinie.

Świątynia Kobiet, inspirowana i rozpowszechniana przez Chameli Ardagh, autorkę książki „Kobiecość” i założycielkę międzynarodowej sieci wyjątkowych kręgów kobiet pod nazwą „Women’s Temple”, jest miejscem, gdzie praktyki duchowe i cielesne spotykają się, by otworzyć kobietom drzwi do głębokiej transformacji i odzyskania pełni swojej mocy. Chameli Ardagh, wizjonerka i nauczycielka, poprzez The Awakening Women Institute, stworzyła przestrzeń dla kobiet, aby mogły wspierać się nawzajem w podróży do głębszego poznania siebie, swojej kobiecości oraz duchowej i cielesnej odnowy. Jako żona i matka, Chameli żyje tym, co naucza, będąc przykładem zintegrowanej kobiecości.

Świątynia Kobiet jest przestrzenią, gdzie kobiecość jest celebracją pełni bycia, praktyką ucieleśnienia naszej istoty poza ograniczającymi stereotypami. Odsuwamy w cień przestarzałe obrazy kobiet jako pasywnych, emocjonalnie uzależnionych ofiar życiowych okoliczności, pragnących jedynie wsparcia i uwagi. Świadomie odrzucamy także postawę absolutnej niezależności, która neguje naszą unikalną kobiecą naturę na rzecz bycia „jak mężczyzna”. Poprzez praktyki, które napełniają nas siłą prosto ze źródła naszej kobiecości, wkraczamy w przestrzeń naszej boskiej natury, dotykając aspektów nas samych, które są całe, spełnione, asertywne, boskie, zmysłowe i jasne.

W Świątyni Kobiet odchodzimy od niekończącego się cyklu dzielenia się osobistymi historiami i problemami, na rzecz doświadczania głębokiej ciszy, uważności i bezpośredniego kontaktu z mądrością naszego kobiecego ciała. W tym warsztacie odkryjesz, jak żyć w równowadze pomiędzy wolnością a pełnym zaangażowaniem, asertywnością i niezwykłą wrażliwością, bycia bezpośrednią i jednocześnie głęboko emocjonalną, autonomią i zdolnością do poddania się, gdy tego pragniesz. Dzięki temu doświadczeniu będziesz mogła w pełni czuć i wyrażać to, co jest Twoją najgłębszą esencją: miłość.

W naszej Świątyni duchowość nie jest abstrakcyjnym konceptem umysłu, lecz żywym sposobem bycia, zakorzenionym w ciele i pełnej obecności z teraźniejszością. Nasza duchowość jest intensywnie odczuwalna, ponieważ każdy oddech, który wypełnia nasze ciało, otwiera nas na zmysłowe doświadczenia chwili, pozwalając na całkowitą jedność z życiem na poziomie każdej komórki, atomu i jeszcze głębiej.

Krąg kobiet w Świątyni jest portalem do głębszego i bardziej intymnego połączenia z naszą esencją i materią, z której zostałyśmy stworzone. Jeśli pragniesz doświadczyć swojej wewnętrznej Bogini, przyjdź, usiądź w ciszy i dołącz do kręgu sióstr, które pomogą Ci na tej drodze.

Duchowość kobiet obejmuje również ich związek z naturą, zrozumienie otoczenia, komunikację z nim i umiejętność tworzenia z tego, co przyroda oferuje. Mądrość łona, przekazywana przez wieki, dzisiaj ewoluuje w nowy wymiar nowoczesnej magii, łącząc zielarstwo i praktyki energetyczne. Zarządzanie twórczą energią poprzez duchowe uzdrawianie, intencje i uzdrawianie energetyczne to domena kobiecej natury.

Praktyki w Świątyni Kobiet są syntezą prastarej wiedzy i transformacji osobistych blokad przez ciało bez potrzeby werbalizacji czy dramatyzacji, a także uzdrawiania poprzez świadomość. Reprezentują nowy wymiar kobiecej kreacji, gdzie stara magia, odziana w nowe szaty, jest wzmacniana przez siłę kobiecego kręgu. W tym miejscu, kobieca energia tworzy i przemienia, oferując czułe i bezpieczne objęcia siostrzeństwa. 

Na patronkę Świątyni Kobiet stacjonarnie w Lublinie wybrałam Elen of The Ways, celtycką boginię dróg. Dlaczego? Na mojej duchowej ścieżce często towarzyszą mi dzikie zwierzęta. Jelenie są totemami duchowego rozwoju i ewolucji. Elen pojawiała się wielokrotnie w moich wizjach oraz w pracy z Kronikami Akaszy. To dzięki Kronikom dowiedziałam się, że taka postać, kobiety z rogami jelenia, istniała w mitologii i jakie cechy pomaga mi w sobie wykształcić będąc moją Nauczycielką. 

Elen jest często przedstawiana jako antyczne bóstwo związane z drogami i ścieżkami, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Jej wizerunek z rogami renifera podkreśla jej związek z naturą, dzikimi zwierzętami oraz jej rolę jako przewodniczki i opiekunki tych, którzy podróżują lub szukają swojej drogi w życiu.

Elen nie jest typową boginią w głównym panteonie celtyckim, jakim zajmują się klasyczne źródła, lecz raczej postacią, która wyłoniła się z różnych wierzeń ludowych i późniejszych interpretacji mistycznych. Często jest łączona z obrzędami ziemskimi, leśnymi ścieżkami i starożytnymi drogami, które przecinają krajobrazy Wielkiej Brytanii i innych części Europy.

„Świątynia Kobiet: Strażniczki Ścieżek Elen” to zatem wspólnota, która łączy w sobie starożytne mądrości i współczesne dążenia, tworząc przestrzeń dla kobiet pragnących eksplorować i odnawiać swoje życie w harmonii z naturą i duchowymi ścieżkami. Spotkania będą obejmować ceremonie, warsztaty bazujące na oddechu, ruchu, medytacji, elementach tantry i jogi, a także praktyki związane z przyrodą, świętowanie obrotu koła roku oraz dzielenie się historiami i mądrością przekazywaną przez naszych przodków. Grupa stanowi także wsparcie dla kobiet w ich indywidualnych i wspólnych podróżach, celebrując siłę, mądrość i odwagę płynącą z kobiecego dziedzictwa i połączenia z Elen.

W kontekście „Świątyni Kobiet”, Elen of the Ways może być postrzegana jako archetypowa opiekunka, która oferuje wgląd w dawną wiedzę i praktyki łączące z cyklicznością natury, ochroną środowiska i pielęgnowaniem wspólnoty. Jej figura inspiruje do odkrywania i szanowania własnych, unikalnych ścieżek życiowych oraz do czerpania siły z ziemskich i kosmicznych cykli.

Co kobiety dzisiejszych czasów mogą zaczerpnąć od Elen?

 1. Połączenie z naturą: Elen przypomina o znaczeniu żywego połączenia z naturą i jej cyklami. W dzisiejszym świecie, gdzie łatwo jest czuć się odizolowanym od naturalnego środowiska, jej postać może inspirować do szukania harmonii z przyrodą, co jest fundamentem zdrowia fizycznego i duchowego.
 2. Instynktowna mądrość i intuicja: Jako przewodniczka ścieżek, Elen symbolizuje głęboką intuicję i instynktowną wiedzę. Kobiety mogą od niej uczyć się, jak zaufać swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, intuicji oraz jak podejmować decyzje oparte na wewnętrznym poczuciu prawdy i kierunku.
 3. Odnajdywanie i podążanie własną ścieżką: Elen zachęca do poszukiwania i podążania własną drogą w życiu, nawet jeśli prowadzi ona poza utarte ścieżki. Może to oznaczać odkrywanie osobistych pasji, celów lub duchowych przekonań, które są unikalne dla każdej osoby.
 4. Wspólnota i wsparcie: Świątynia Kobiet, inspirowana przez Elen, oferuje przestrzeń dla wspólnoty kobiet, które wspierają się nawzajem w ich indywidualnych i zbiorowych podróżach. Przypomina to o wartości współpracy, dzielenia się mądrością i wzajemnej opieki.
 5. Ochrona i opieka nad środowiskiem: Elen, łącząc się z dzikimi zwierzętami i krajobrazami, podkreśla potrzebę opieki nad naszą planetą. Dzisiejsze kobiety mogą czerpać inspirację do działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Korzyści z uczestnictwa w Świątyni Kobiet.

Udział w Świątyni Kobiet otwiera przed kobietami drogę do głębokiej transformacji i samopoznania, umożliwiając im odkrycie i rozwinięcie pełni swojego potencjału. Jest to proces, który wpływa na każdy aspekt ich życia, oferując korzyści, które mogą być rewolucyjne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym.

 1. Głębokie połączenie z własnym ciałem i łonem: Udział w Świątyni Kobiet pozwala na odkrycie i uwolnienie wewnętrznej mocy kreatywnej, która ma swoje źródło w najbardziej fundamentalnych częściach twojego bytu. Jest to droga do odblokowania kreatywności przez zrozumienie i akceptację fizyczności.
 2. Bezpieczeństwo i wyzwolenie: Środowisko Świątyni Kobiet stwarza przestrzeń, gdzie możesz poczuć się bezpiecznie w swoim ciele, wyzbyć się społecznych oczekiwań, nadmiernych obciążeń i negatywnych emocji, co przekłada się na poczucie wolności i wyzwolenia.
 3. Odzyskanie zaufania do swojej kobiecości: Przez uczestnictwo w mocy kręgu, doświadczysz wzajemnej miłości i wsparcia, co pozwoli na lepsze zrozumienie siebie i innych kobiet, budując zaufanie i ukochanie własnej kobiecości.
 4. Wzmocnienie skuteczności kreacji: Techniki i narzędzia poznane w trakcie uczestnictwa wzmocnią Twoją zdolność do tworzenia i manifestowania życia, jakiego pragniesz, zwiększając skuteczność twoich kreacji.
 5. Odnalezienie nowej energii i pozytywnego nastawienia: Udział w programie przyniesie odświeżenie, wzmocnienie oraz obfitość energii i pozytywnego nastawienia do życia, pozwalając na świętowanie każdego dnia z wdzięcznością.
 6. Zbudowanie pewności siebie i samooceny: Udział w Świątyni Kobiet skupia się na budowaniu wewnętrznej siły, co bezpośrednio przekłada się na wyższą pewność siebie, lepszą samoocenę, docenienie oraz akceptację siebie.
 7. Zmiana perspektywy na siebie i świat: Program umożliwia przepracowanie i zmianę nieprawdziwych obrazów samej siebie, poprawę relacji z samą sobą i światem, a także wniesienie do życia bezwarunkowej miłości.
 8. Zrozumienie i intuicja ciała: Uczestniczki uczą się rozpoznawać i interpretować symptomy wysyłane przez ciało, korzystając z intuicyjnego samouzdrawiania, co przyczynia się do poprawy zdrowia i wewnętrznej równowagi.
 9. Uzdrowienie emocji i lepsza komunikacja: Udział w Świątyni Kobiet pozwala na doświadczenie wewnętrznej zmiany, spokoju i harmonii, co przekłada się na zdrowsze emocje, otwartość na miłość i efektywniejszą komunikację.
 10. Nowa świadomość i obecność: Przez praktyki i techniki poznane w Świątyni Kobiet, uczestniczki rozwijają zdolność do bycia w pełni obecnymi w każdym momencie. Ta nowa świadomość pozwala im czerpać radość z życia, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, ucząc się celebrować każdy dzień z wdzięcznością i akceptacją.
 11. Zmniejszenie napięcia i oczekiwań: Program pomaga w zmniejszeniu napięcia i oczekiwań wobec siebie i innych. Uczestniczki uczą się akceptować siebie i innych takimi, jakimi są, co prowadzi do głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji.
 12. Nowa relacja ze światem: Udział w Świątyni Kobiet umożliwia zbudowanie nowej relacji ze światem, opartej na zaufaniu i głębokim połączeniu z otaczającym środowiskiem. To przekłada się na poczucie jedności i wspólnoty, wzmacniając poczucie przynależności i wspierania.
 13. Świętowanie życia: Program zachęca do świętowania życia, czerpania z niego pełnymi garściami, i kultywowania wdzięczności za każdy doświadczany moment. To podejście wprowadza więcej radości i lekkości do codziennego życia.
 14. Uwolnienie wstydu i seksualnych urazów: Program tworzy bezpieczną przestrzeń do pracy nad wewnętrznymi blokadami, w tym wstydem i seksualnymi urazami, umożliwiając ich uleczenie i uwolnienie.
 15. Zrównoważenie energii seksualnej: Udział w Świątyni Kobiet pomaga w zrozumieniu i świadomym korzystaniu z własnej energii seksualnej, co ma kluczowe znaczenie dla ogólnego dobrostanu i zdrowia.
 16. Doświadczenie zmiany wewnętrznej, spokoju i harmonii: Program oferuje praktyki i nauki, które prowadzą do głębokiej wewnętrznej zmiany, pomagając uczestniczkom znaleźć wewnętrzny spokój i harmonię.
 17. Otwarcie się na miłość i lepsza komunikacja: Świątynia Kobiet naucza, jak otworzyć się na miłość w różnych jej formach oraz jak komunikować się w sposób bardziej autentyczny i pełen empatii, co wzmacnia relacje międzyludzkie.
 18. Więcej zrozumienia i akceptacji: Program zachęca do rozwoju większego zrozumienia siebie i innych, promując kulturę akceptacji i współczucia.

Świątynia kobiet zachęca Cię do wejścia na Ścieżkę Yogini. „Ścieżka Yogini” to coś więcej niż zbiór duchowych praktyk; jest to droga do głębokiego rozumienia i celebrowania esencji kobiecości. Wykorzystywane metody, zakorzenione w żeńskich zasadach, harmonijnie łączą jogę, tantryczne techniki, medytację, ćwiczenia oddechowe, praktyki uważności oraz rytuały, by kultywować głęboką harmonię i równowagę. Kluczowymi elementami są także praca z energią kundalini, wizualizacje i mantry, wspierające osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju i samoświadomości.

Poprzez te praktyki uczymy się żyć z większą świadomością, doceniając i manifestując naszą wewnętrzną siłę wraz z jej delikatnością. Jest to podróż zachęcająca do eksploracji bogactwa naszej własnej esencji i do przeżywania życia w bardziej wypełniony i znaczący sposób.

Program Świątyni Kobiet ściśle nawiązuje do filozofii yogini, oferując holistyczne podejście do rozwoju osobistego i duchowego, które jest głęboko zakorzenione w praktykach jogi, medytacji oraz starożytnych mądrościach dotyczących kobiecej energii i duchowości. Integracja tej filozofii w programie warsztatu wyraża się na kilku poziomach:

 1. Połączenie z ciałem i łonem: Świątynia Kobiet zachęca uczestniczki do głębokiego połączenia ze swoim ciałem i łonem. To jest realizowane przez praktyki oddechowe, asany jogi oraz medytacje skoncentrowane na łonie, które pomagają uwolnić blokady energetyczne i pobudzić wewnętrzną kreatywność.
 2. Praca z energią i emocjami: Filozofia yogini podkreśla znaczenie pracy z energią (prana) i emocjami. Program Świątyni Kobiet używa technik oddechowych, medytacji i rytuałów, by pomóc uczestniczkom zarządzać swoimi emocjami, uwolnić stres i napięcia, oraz zharmonizować swój wewnętrzny stan.
 3. Kreacja i manifestacja w mocy kręgu: Podobnie jak w tradycyjnych zgromadzeniach yogini, moc kręgu jest kluczowym elementem programu. Zgromadzenia te wzmacniają poczucie wspólnoty, wsparcia i jedności, co jest niezbędne dla wzajemnej inspiracji i wzrostu. Techniki manifestacji i intencji są wykorzystywane w celu wzmocnienia osobistych i grupowych kreacji.
 4. Samouzdrawianie i intuicja: Praktyki w programie są projektowane tak, aby rozbudzić intuicję i wewnętrzną mądrość, co jest kluczowe w procesie samouzdrawiania. Uczestniczki uczą się, jak korzystać z mądrości swojego ciała i umysłu, aby prowadzić zdrowsze i bardziej zrównoważone życie.
 5. Świętowanie kobiecości i seksualności: Program Świątyni Kobiet celebruje kobiecość i seksualność, podobnie jak tradycje yogini, które uczą akceptacji i miłości do siebie oraz świętowania mocy płodności i twórczości. Warsztaty skupiają się na uwolnieniu wstydu i blokad seksualnych, zachęcając do świadomego i zrównoważonego korzystania z energii seksualnej w codzienności i twórczości.
 6. Medytacje i praktyki duchowe: Medytacje, mantry i praktyki duchowe inspirowane filozofią yogini są integralną częścią programu, pomagając uczestniczkom nawiązać głębokie połączenie ze swoją duchowością i wyższym ja. Te praktyki prowadzą do głębszej wewnętrznej zmiany, spokoju i harmonii.
 7. Rozwój świadomości i obecności: Podobnie jak w praktykach yogini, program Świątyni Kobiet kładzie duży nacisk na rozwój świadomości i obecności. Uczestniczki uczą się być w pełni obecnymi w chwili obecnej, co przekłada się na większą radość, spokój i zadowolenie z życia.

Oto kilka zdjęć z wyjazdowych edycji Świątyni Kobiet:

Tematy spotkań w kwietniu!

15 kwietnia: „Inicjacja Świątyni: Ekspresja Wewnętrznych Darów i Nadanie Imion Świątynnych”.

Pierwsze spotkanie w naszej Świątyni Kobiet zatytułowane „Inicjacja Świątyni” to wyjątkowe wezwanie do podróży od głowy do serca, od umysłu do ciała i łona, zapraszające nas do stworzenia świętej przestrzeni pełnej uważności i głębokiej obecności. To czas, gdy otwieramy nasz krąg kobiet, tworząc przestrzeń dla ekspresji wewnętrznych darów i nadania sobie świątynnych imion, które będą nas prowadzić przez cały czas trwania warsztatów.

Spotkanie rozpoczynamy od stworzenia naszej Świętej Przestrzeni do pracy. Uroczyście nadajemy jej intencje i uruchamiamy, umieszczając w niej nasze osobiste cele i intencje transformacji, które przywiozłyśmy na te warsztaty. To magiczny moment, gdy każda z nas dzieli się swoją wizją przemiany, tworząc podwaliny pod naszą wspólną podróż.

Następnie przechodzimy do praktyki połączenia z własnym ciałem. Poprzez uważną obserwację, dotyk i ruch, uczymy się ponownie odczuwać nasze ciała, rozpoznawać ich emocjonalny stan oraz nawiązywać głęboki kontakt z kobiecymi energiami wokół nas. Ta praktyka otwiera nas na doświadczanie siebie i innych na nowych, bardziej intymnych poziomach, umożliwiając autentyczną ekspresję i wymianę energetyczną.

Kulminacyjnym momentem spotkania jest celebracja połączenia kobiecych energii. Uznajemy i doceniamy unikalne dary, które każda z nas wnosi do kręgu. W atmosferze wzajemnego wsparcia i uznania, dzielimy się tymi darowiznami, nadając sobie świątynne imiona. To moment, w którym nasza kobiecość zostaje dostrzeżona, uznana, nazwana, a co za tym idzie – wzniesiona na piedestał naszego życia.

Inicjacja Świątyni jest nie tylko uroczystym otwarciem naszej wspólnej podróży, ale również potężnym rytuałem, który ugruntowuje naszą intencję pracy nad sobą i wzajemnego wsparcia. Poprzez połączenie z własnym ciałem, emocjami i kobiecymi energiami, kładziemy fundament pod głęboką transformację i odkrywanie naszych wewnętrznych mocy. To obietnica podróży, na której każda z nas ma szansę uwolnić swój pełny potencjał, świętując unikalność i moc kobiecej esencji.

29 kwietnia: „Wiosenne Przebudzenie”.

Spotkanie pt. „Wiosenne Przebudzenie” w ramach programu Świątyni Kobiet jest celebracją odrodzenia, wzrostu i nowych początków, które niesie ze sobą energia wiosny. W tym magicznym czasie, kiedy natura budzi się do życia, także my, uczestniczki Świątyni, skupiamy się na tym, co w nas kiełkuje i pragnie się przebić na powierzchnię naszej świadomości i życia.

Spotkanie „Wiosenne Przebudzenie” rozpoczyna się od stworzenia bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, w której każda kobieta ma możliwość podzielenia się z grupą tym, co w niej dojrzewa. To czas, aby ujawnić i celebrować nasze wewnętrzne „nowe pędy” – marzenia, projekty, intencje, które pragną się zmaterializować w nadchodzących miesiącach.

Każda uczestniczka zostaje zaproszona do podzielenia się swoimi refleksjami na temat tego, co jest dla niej obecnie źródłem wzrostu i odnowy. W tej otwartej wymianie, słuchamy i witamy z otwartymi sercami to, co każda z nas nosi w swoim wewnętrznym świecie, celebrując jednocześnie proces odrodzenia, który zachodzi w każdej z nas.

W dalszej części spotkania, wspólnie formułujemy i przydzielamy sobie zadania na najbliższy tydzień. Te indywidualnie dostosowane wyzwania mają za zadanie wspierać nas w rozciąganiu się poza strefę komfortu i przyjmowaniu nowości, która rodzi się w naszym życiu. Mogą to być działania, które wzmacniają naszą obecność, kreatywność, odwagę do zmian, czy też głębsze połączenie z naturą i naszą kobiecością.

Kulminacyjnym punktem spotkania jest moment, w którym wspólnie angażujemy się w proces przyjmowania i celebracji tego, co nowe. To może przybierać formę medytacji, kręgu wzajemnego wsparcia, rytuału przekazywania darów lub innych praktyk, które wzmacniają nasze zamiary i pomagają w ich manifestacji.

„Wiosenne Przebudzenie” to nie tylko spotkanie, to podróż do głębi siebie, by z uważnością i odwagą przywitać oraz pielęgnować te wszystkie nowe aspekty naszego życia, które pragną się ujawnić. Poprzez wzajemne wsparcie i dzielenie się, tworzymy mocną sieć kobiecej mocy, która niesie nas przez zmiany ku pełniejszemu życiu.

Kiedy?

15 kwietnia godzina 18:00 – 20:00

29 kwietnia godzina 18:00 – 20:00

Jednorazowe wejście: 150 zł, pakiet miesięczny, czyli dwa wejścia: 200 zł.

Gdzie?

Neuroedukacja, Rynek 2, Lublin.

Zakup biletów: na stronie www.kursy-malgorzatakwietniewska.com

Jeśli nie możesz przyjść, bo w ostatniej chwili coś Ci wypadło, Twój bilet przechodzi na inny termin. Nic nie tracisz.

Bądź punktualnie. Witamy się od godziny 18:00 a o 18:15 drzwi będą zamknięte i nie możesz już dołączyć do kręgu. 

Ubierz się wygodnie, mile widziane sukienki lub spódnice, jakie nie krępują naszego połączenia z Matką Ziemią. 

Przygotuj się na nieoczywiste doświadczenia!

Autorka i prowadząca: Małgorzata E. Kwietniewska

Certyfikowana Temple Mama przez Awakening Women Institute w 2019 roku, w miejscu mocy na Corfu, gdzie przebiega słynna Ley-Line – geomantyczna Linia Mocy Świętego Michała/Apolla. 

Jako Women’s Temple Facilitator certyfikowana przez Awakening Women Instiute, prowadzi Świątynię Kobiet w ramach międzynarodowej sieci niezwykłych praktyk duchowego przebudzenia dla kobiet według Chameli Ardagh, autorki książki pt. „Kobiecość”. Jest autorką kart „Ścieżka Yogini. Karty ucieleśnienia kobiecości” jakie zawierają codzienne praktyki dla kobiet inspirowane świątynią oraz ścieżką Yogini jako filozofią życia: https://www.osmpower.pl/karty-sciezka-yogini-karty-ucielesnienia-kobiecosci-malgorzata-kwietniewska

Trener rozwoju osobistego i duchowego. Jako Licencjonowany HeartMath Trainer and Coach, AHTC HeartMath Trainer, Add Heart Facilitator i Stress and Well-Being Assessment Provider, programów Instytutu HeartMath w Stanach Zjednoczonych, propaguje praktyczną inteligencję serca. Prowadzi sesje coachingowe oraz szkolenia z budowania osobistej odporności na stres i zarządzania energią przez praktykę technik koherencji serca opracowanych na podstawie 30-letnich badań HeartMath Institute nad emocjami i fizjologią stresu.

Twórczyni pierwszego w Polsce holistycznego podejścia do rozwoju świadomości Akashic Vibe Integrity. Autorka książki i kart do osobistej transformacji pt. „Kroniki Akaszy: wtajemniczenie. Podręcznik i karty do odkrywania światła Twojej duszy”, płyty „Medytacje dla Duszy” zawierającej medytacje kwantowe i wchodzenia w Kroniki Akaszy dostępne na stronie wydawnictwa OSMPower oraz Kart Pytania Otwarte do Wszechświata, zawierających kreujące pytania do Pola Kwantowego. Współtworzy Kwantowy E-Uniwersytet wraz z Grażyną A. Adamską i Bogusławą M. Andrzejewską, prowadząc webinary, szkolenia on-line oraz warsztaty stacjonarne z dwupunktu oraz metod kwantowej świadomości.

Przez 7 lat pracowała na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Jest autorką ponad dwudziestu artykułów naukowych w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz organizacji klastrów. Jest też absolwentką staży oraz projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych w Polsce oraz za granicą. Zrezygnowała ze ścieżki naukowej na rzecz duchowego rozwoju i wspierania na tej ścieżce innych ludzi.

Prowadzi fanpage Inteligencja duchowa, jest autorką stron Koherencja Serca i Kroniki Akaszy oraz założycielką INFINITY Instytutu Rozwoju Świadomości.

Zamówienie

od

150.00

PLN

Zamów
kronikiakaszy.com

koherencjaserca.com

malgorzatakwietniewska.com

E-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

Copyright © 2020 Szkolenia napędza platforma Publigo

Polityka prywatności