Karty Pytania Otwarte do Wszechświata.

Karty Pytania Otwarte do Wszechświata.

Znacznym składnikiem wszechświata, a także każdej formy materii jest tak zwana próżnia kwantowa, zwana też „polem kwantowym”. Pole kwantowe nie jest jednak puste. Istnieje w nim nieskończenie wiele zgodnych (koherentnych) fal (wibracji). Te wibracje są na początku potencjałami. Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, zauważymy, że ludzka świadomość stale oddziałuje na pole kwantowe i ciągle je zmienia.
Max Planck postulował już 80 lat temu, że nie ma żadnej materii, tylko działający za wszystkim inteligentny duch.

Kwantowe podejście traktuje człowieka jako jedność ciała, duszy, umysłu i świadomości. Zakłada, że człowiek dzięki swojej świadomości może mieć wpływ na swoje zdrowie, samopoczucie psychiczne i zdarzenia w swoim życiu. W każdym z nas kryje się ta wiedza, ten twórczy potencjał, który czeka na to, aż go odkryjemy.

Gregg Braden w książe „Awaking the Power of a Modern God” na temat pola przenikającego wszelką kreację.
W latach 1993-2000 naukowcy udokumentowali istnienie pola energii, które zostało opisane na 3 sposoby:
•Pole istnieje wszędzie przez cały czas.
•Pole istnieje od samego początku, od momentu, który fizycy nazywają Wielkim Wybuchem.
•Pole posiada inteligencję, która odpowiada na szczególne właściwości ludzkich emocji.
•Pole to obecnie nazywane jest kanałem. I ono właśnie przenosi wszystko to, co trzymamy w tym świecie, poza nasze ciała.

Obserwator poprzez sposób obserwacji wpływa na przedmiot, jaki obserwuje. Oznaczać to może, że człowiek w taki sam sposób kształtuje zdrowie, choroby, warunki swojego życia, poprzez sam fakt obserwacji, świadomość i sposób postrzegania samego siebie i otoczenia.
Amit Goswami mówi:
•Przekonajcie się, że materialny świat wokół nas, krzesła, stoły, pokoje i dywan, nawet czas nie są niczym innym, niż możliwymi poruszeniami naszej świadomości. Kiedy coś przeżywam, moja świadomość wybiera po prostu jedną z istniejących możliwości.

Wybór rzeczywistości, jaką przeżywa człowiek, odbywa się poprzez jego postawę, na którą składają się oczekiwania, przekonania, myśli i uczucia.
Fizyka kwantowa operuje pojęciem intencjonalności, przez którą obserwator wpływa na swoją obserwację.
W związku z tym, dopóki człowiek nie zmienia swoich myśli, uczuć, wierzy w to samo i tego samego oczekuje, stale będzie odnotowywał ten sam wynik w fizycznej rzeczywistości.
Skoro dana osoba stale doświadcza tych samych rezultatów, nie jest świadoma, że dzieje się tak przez wybraną intencję, na którą składa się zestaw przekonań, myśli i oczekiwań.
Aby otrzymać inny rezultat, należy zmienić nieświadome wzorce na świadome tworzenie intencji by sterować i tworzyć nową rzeczywistość dla samego siebie.

To co przeżywasz w swoim wnętrzu znajduje odzwierciedlenie na zewnątrz w twojej rzeczywistości i odwrotnie. Energia płynie tam, gdzie skupiasz świadomie uwagę. Jeśli poświęcasz ją sprawom, które idą dobrze, będzie ich więcej. Jeśli poświęcasz ją zmartwieniom, będzie ich więcej powstawać w twoim życiu.

Serce łączy cię z polem nieograniczonych możliwości.

Zawsze jesteś w połączeniu z matrycą pola. Świadome postrzeganie tego połączenia umożliwia ci zmiany. Jednak świadome połączenie jest pierwszym krokiem, nie realizuje jeszcze możliwości. To połączenie możesz poczuć, nie możesz go fizycznie dostrzec za pomocą swoich własnych zmysłów.
Serce stale odbiera i wysyła informacje za pomocą częstotliwości z matrycy. Życie w świadomości serca oraz praca z intencjami, pozwala aktywnie tworzyć swoje doświadczenia i wprowadzać zmiany.

Twoja intencja steruje twoimi przeżyciami.

Dzięki intencji świadomość może transformować energię z dowolnych form czy rzeczywistości w inne. Skuteczna intencja łączy w sobie wybieranie i pozwalanie. Wybierasz, co chcesz przeżyć. Pozwalasz, żeby zamanifestowało się to w twojej rzeczywistości.
Możesz zamanifestować nową, potencjalną rzeczywistość tylko jeśli zaakceptujesz, że należy ci się, by ją przeżyć.

Na skuteczność intencji wpływają: stan twojej świadomości, siła intencji oraz przyzwolenie – czyli dopuszczenie, aby zadziała się zmiana.
Jednak twoje oczekiwania, własne pomysły na to, jak dana sytuacja ma się rozwiązać, poczucie niezasługiwania, poczucie niedoboru lub braku, a nawet niecierpliwość, tworzą opór w materii. Wówczas twoje intencje nowych manifestacji, rozwiązań i zdarzeń, zostają zawieszone w przestrzeni i nie mogą pojawić się w twoim życiu.
Dlatego rozwiązaniem, które pozwoli ci skutecznie nauczyć się wyrażania intencji i uwalniania od wszelkich oporów, jest zastosowanie pytań otwartych do pola.

Pytania do pola są kluczem do życia pełnego cudów.

Pytania otwarte stanowią specyficzną formę intencji, ponieważ nie definiują rezultatu. Twoje własne, zbyt konkretne intencje, zawężają zawsze możliwości, w jakie rzeczy mogą się dziać. Tym samym pole możliwości, które zawiera w sobie wszelkie możliwe rozwiązania, zostaje ograniczone w działaniu już na samym wstępie twojej interakcji z nim.

Stosując pytania otwarte jako intencje, otwierasz swój umysł na nieznane. Pomijasz możliwości pojawienia się oporu w twoim umyśle i otwierasz się na cuda.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to intencja w formie pytania i to nie ty na nie odpowiadasz. Ta intencja wyrażona z poziomu serca jest otwarciem i zaproszeniem dla pola nieograniczonych możliwości, by to ono dostarczyło ci najlepsze rozwiązania i pozwoliło ich doświadczyć.
Twój umysł zawsze ma ograniczone pojęcie co do tego, co jest możliwe a co nie.

Ale pole zawiera w sobie wszystkie możliwe odpowiedzi.
Zawiera w sobie wszystkie możliwe zasoby.
Zawiera wszelkie możliwe rozwiązania.
I jeśli podejdziesz do kreacji w ten sposób, otwierasz się na zaistnienie w twoim życiu prawdziwych cudów!

Stosując pytania łatwiej jest także odpuścić i dopuścić zmiany, ponieważ nie wiesz, czego oczekiwać ani czego się spodziewać z wyjątkiem tego, że ma być to pozytywne rozwiązanie jakie przyniesie ci emocje i uczucia najwyższej jakości.

Pytania otwarte muszą posiadać specyficzną konstrukcję.
W talii znajdziesz 72 karty do wydruku.
Na jednej stronie znajduje się obraz inspirującej mandali, a na drugiej 2 lub 3 pytania otwarte.

Pytania są tematyczne.

Znajdziesz tam propozycje pytań otwartych dotyczących:
– odpuszczania, nowych rozwiązań, niemożliwego jakie staje się możliwe, wiadomości, zwrotu akcji, pola serca, harmonii, połączenia, prawdy, darów Wszechświata, odpuszczenia blokad, nowych możliwości, lekkości, bezpieczeństwa, obfitości, bycia Magiem życia, miłości, dawania i brania, przyzwolenia, zaufania, intencji, zmiany, równowagi, oczyszczenia, mocy, współpracy z Wszechświatem, źródła miłości, akceptacji, szczęścia, wewnętrznego dziecka, zdrowia, flow, relacji, odpuszczenia oporu, zasługiwania, synchronizacji, znaków, zrozumienia, otwarcia na cuda, pójścia do przodu, synchroniczności, wewnętrznego światła, dostrojenia, dostatku, kochania siebie, przyciągania miłości, przyjaźni, bratniej duszy, magnetyzmu, sukcesu, wolności finansowej, zamknięcia cyklu doświadczeń, pieniędzy, czakry podstawy, czakry sakralnej, czakry splotu słonecznego, czakry serca, czakry gardła, czakry trzeciego oka, czakry korony, prowadzenia, zdolności.

Pytania mogą być także twoimi intencjami do medytacji lub zabaw z dwupunktem.
Możesz je losować lub znaleźć takie, które będą pasowały do sytuacji z twojego życia, w jakiej zauważasz zastój.

Dzięki zabawie z kartami pytań otwartych i obserwacji, co przynoszą ci jako doświadczenia, możesz sam nauczyć się tworzyć swoje własne pytania.

Dlatego w talii znajdziesz też 8 kart pustych z miejscem na twoje własne pomysły.

Dodatkowo w pliku znajdują się porady i objaśnienia dotyczące pytań otwartych oraz nagranie, z którego dowiesz się więcej o tym, jak stosując pytania kształtować świadome kreowanie rzeczywistości.

Życzę Ci cudownej zabawy i całego worka cudów!

Zamówienie

72.00

PLN

Zamów
kronikiakaszy.com

koherencjaserca.com

malgorzatakwietniewska.com

E-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Polityka prywatności