Akademia Koherencji Serca. Luty-marzec 2024 na ZOOM.

Akademia Koherencji Serca. Luty-marzec 2024 na ZOOM.

Akademia Koherencji Serca:
​Program The Resilience Advantage Online

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak przekształcić lęk w stan, który wzmacnia Twoje zdrowie?
Czy chciałbyś potrafić lepiej radzić sobie z wyczerpującymi i niekorzystnymi emocjami, takimi jak lęk, zamartwianie, gniew, depresja?


Czy interesuje Cię, jak aktywować inteligencję serca, aby żyć w harmonii i spokoju?
​A może chcesz odkryć, jak z łatwością realizować swoje intencje, aby żyć pełnią życia?
Wyobraź sobie siebie w rzeczywistości, gdzie wewnętrzny spokój jest Twoją naturalną reakcją, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. W tej rzeczywistości działasz kreatywnie i skutecznie radzisz sobie z każdym wyzwaniem, zachowując równowagę i spójność. Twoje spojrzenie na świat jest przesiąknięte mądrością serca, co pozwala Ci odkrywać rozwiązania niedostępne dla umysłu. Twoje relacje kwitną w atmosferze miłości i akceptacji, a zdrowie i odporność Twojego ciała są niezachwiane przez infekcje, wyczerpanie czy choroby. Jestes szczęśliwy i spełniony, podążając ścieżką, która jest autentycznie Twoja, a Twoje intencje manifestują się płynnie. Życie w nieustannym stanie FLOW staje się Twoją codziennością.


Chciałbym Cię zapewnić, że taka rzeczywistość nie jest jedynie marzeniem. Jest w pełni osiągalna i leży w zasięgu Twojej ręki. Możesz ją stworzyć, wdrażając w swoje życie praktyki koherencji serca, które fundamentalnie zmienią Twoje wzorce myślenia i doświadczania, eliminując dysharmonię w różnych obszarach życia.

Jak radzić sobie w czasach zmiany?

W obecnych czasach globalnej niepewności, gdzie pandemia, konflikty i kryzysy emigracyjne rzucają cień na naszą codzienność, stajemy przed wyzwaniem zrozumienia naszych wzajemnych połączeń. Wysoki poziom niepokoju i brak poczucia bezpieczeństwa wskazują na potrzebę głębszego połączenia sercem z innymi. Ta świadomość prowadzi nas do rozważań nad metodami, które mogą wesprzeć ten proces, takimi jak praktyki z systemu HeartMath i koncepcja koherencji serca.System HeartMath oferuje podejście, które koncentruje się na stworzeniu harmonii pomiędzy sercem a umysłem. Poprzez ćwiczenia i techniki skupiające się na oddychaniu i regulacji emocjonalnej, możemy nauczyć się wywoływać stan koherencji serca. Koherencja serca to stan, w którym nasze serce, umysł i emocje są w synergii, prowadząc do głębszego wewnętrznego spokoju, stabilności emocjonalnej oraz zwiększonej intuicji i kreatywności.


W kontekście globalnych wyzwań, koherencja serca może służyć jako most łączący jednostki, wspierając kolektywną intencję serca w tworzeniu pozytywnych wyników. Współpraca, eliminacja winy i separacji, są kluczowe, aby ludzkość mogła czerpać siłę z połączenia i tworzyć lepszą przyszłość.
Autentyczne połączenie ze sobą i z innymi, pełne troski i empatii, może pomóc zrównoważyć stres i lęk. Staje się to nie tylko praktyką duchową, ale inteligentnym i skutecznym sposobem na życie, gdzie życzliwość, współczucie i współpraca są kluczowe. Przenosząc te cechy serca do codziennych interakcji, możemy zmienić stare nawyki i zamiary naszych serc.


W obecnym stanie świata, współczucie i pomoc są nie tylko odpowiedzią na kryzys, ale naturalnym stanem ludzkości, dążącym do utrzymania tego poziomu świadomości bez stresu. Aktywacja ludzkiej świadomości na wyższy poziom jest właśnie tym, co stanowi o postępie duchowym.
Drzwi do nowej rzeczywistości są szeroko otwarte. Rozwiązania leżą w naszych sercach. Troska o siebie nawzajem wzmacnia nasze połączenie z inteligentnymi wskazówkami i rozwiązaniami, które nasze serca oferują. Poprzez praktyki skierowane na serce, możemy wzrastać i radzić sobie w bardziej konstruktywny sposób, unikając poczucia izolacji. Jest to droga, którą możemy i ostatecznie wybierzemy, stając się rdzeniem pozytywnej zmiany.

Jak zmienić swoje życie dzięki inteligencji serca?

Myśli, postawa i zachowanie każdej osoby generują pole energetyczne, które wpływa nie tylko na indywidualne zdrowie i perspektywę życiową, ale także na doświadczenia w zakresie relacji społecznych, kiedy wchodzimy w interakcję z innymi. To, co emanuje z naszych serc i umysłów, ma potencjał do wpływania nie tylko na nasze otoczenie, ale także na środowisko społeczne i planetarne. 


​Ale jak możemy to osiągnąć?


Przebywanie w stanie koherencji serca, który charakteryzuje się prawdziwą miłością, wdzięcznością, troską i współczuciem, ma zdolność do transformowania naszego osobistego i globalnego środowiska. Koherencja jest stanem optymalizacji, w którym wszystkie systemy naszego organizmu – od serca po mózg – pracują w harmonii i synergi. W tym stanie, nie tylko osiągamy spokój i synchronizację, ale również aktywujemy procesy regeneracyjne w naszym ciele, które są antidotum na negatywne skutki stresu.


Stosowanie systemu HeartMath oferuje nam narzędzia do osiągnięcia tego stanu. Instytut HeartMath, dzięki niemal trzydziestoletnim badaniom nad stresem i fizjologią emocji, opracował zestaw konkretnych i efektywnych technik, które każdy może zastosować w codziennym życiu. Te techniki nie wymagają długotrwałych sesji medytacyjnych czy odosobnienia – są proste, skuteczne i łatwe do zapamiętania.
Zwiększanie osobistej koherencji za pomocą tych narzędzi przynosi ogromne korzyści. Pomaga zbalansować umysł, ciało, emocje i ducha, wykorzystując moc serca. Gdy jesteśmy w stanie koherencji, nasze ciało funkcjonuje efektywniej, nasz umysł jest jasny, a emocje stabilne. To stanowi podstawę do tworzenia głębokich i autentycznych relacji z innymi oraz sprzyja zdrowemu i harmonijnemu życiu.


Koherencja serca działa również jak katalizator dla zwiększenia współczucia, efektywności intencji i działań w kierunku tworzenia lepszego świata. Poprzez osobistą transformację i praktykowanie koherencji, wpływamy nie tylko na siebie, ale i na nasze otoczenie oraz globalną wspólnotę. Jesteśmy w stanie przyczynić się do tworzenia bardziej pokojowego, zdrowego i zrównoważonego świata, zaczynając od siebie i rozszerzając ten wpływ na innych. To nie jest tylko medytacja czy relaksacja, ale potężna praktyka, która ma potencjał do przekształcenia osobistych i zbiorowych doświadczeń życiowych.

Energetyka połączeń i emocji w badaniach naukowych

Badania przeprowadzone przez Instytut HeartMath dostarczają przekonujących dowodów, że możemy celowo kultywować spójne połączenie serca, umysłu i emocji, co prowadzi do generowania pola energetycznego, które nie tylko podnosi nasz stan spokoju, radości, zabawy i szczęścia, ale także znacząco zwiększa naszą zdolność do dokonywania mądrych wyborów i działania zgodnie z wyższym dobrem zarówno naszym, jak i innych. Jest to proces, który, kiedy jest praktykowany konsekwentnie, może prowadzić do głębokich i pozytywnych zmian w życiu indywidualnym i społecznym.


Gdy praktykujemy spójność indywidualnie lub w grupie, pomagamy podnieść wibracje globalnej świadomości. To z kolei przekłada się na większą harmonię w naszych interakcjach, zwiększa współczucie i życzliwość oraz promuje inteligencję i współpracę zamiast separacji. Poprzez wzrost zbiorowej inteligencji, zaczynamy traktować siebie nawzajem z większym szacunkiem, życzliwością i współczuciem, odzwierciedlając zasadę traktowania innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Ta praktyka jest kluczem do odkrycia tajemnicy płynnego przepływu w naszych interakcjach, co prowadzi nas do wyższego poziomu wewnętrznej ekonomii energetycznej. Zamiast marnować naszą energię na bezproduktywne wybory i reakcje, uczymy się kierować ją w sposób, który przynosi korzyści nam i naszemu otoczeniu.


Rozważając globalne zmiany polityczne i środowiskowe, staje się jasne, że cechy takie jak godność, prawość, współczucie i współpraca są niezbędne do podniesienia zarówno indywidualnej, jak i globalnej świadomości. Brak tych fundamentalnych cech serca staje się barierą dla nowych, konstruktywnych rozwiązań w szybko zmieniającym się świecie pełnym niepewności.


Mając to na uwadze, chciałabym zaoferować Ci wyjątkową możliwość w postaci dwumiesięcznego treningu w zamkniętej grupie Akademii Koherencji. Celem tego treningu jest pomoc w zintegrowaniu praktyk koherencji serca w codzienne życie. Dzięki temu będziesz mógł uwolnić się od stresu i lęku, zwiększyć odporność swojego organizmu, podejmować lepsze decyzje, poprawić relacje i komunikację, realizować swoje życiowe cele i, co najważniejsze, doświadczać codzienności z poziomu świadomości opartej na sercu i hiperintuicji. Jest to szansa na głęboką przemianę i osiągnięcie wyższego poziomu wibracji, który odmieni sposób, w jaki doświadczasz życia.

Dla kogo jest system HeartMath?

Czy system HeartMath jest dla Ciebie?
System HeartMath, oparty na koncepcji koherencji serca, jest przeznaczony dla szerokiego spektrum osób poszukujących głębszego zrozumienia siebie i swoich emocji. Oto grupy osób, dla których system ten może okazać się szczególnie korzystny:

1. Osoby poszukujące redukcji stresu: Jeśli odczuwasz chroniczny stres lub napięcie, system HeartMath oferuje techniki, które pomagają zredukować stres i jego negatywne skutki, przywracając równowagę i spokój. Dzięki tym narzędziom totalnie przebudowujemy system nerwowy, aby reagował automatycznie z poziomu koherencji na kolejne zdarzenia stresujące lub/i szybko przywracał się do optymalnego stanu po wystąpieniu dysharmonii.
2. Profesjonaliści i biznesmeni: Dla tych, którzy chcą poprawić swoją skuteczność zawodową, HeartMath pomaga w rozwoju umiejętności przywódczych, podejmowaniu lepszych decyzji i zarządzaniu emocjami w miejscu pracy.
3. Osoby pracujące nad rozwojem osobistym: Dla tych, którzy pragną głębiej zrozumieć siebie i rozwijać wewnętrzną harmonię, system ten oferuje narzędzia do osiągnięcia większej świadomości emocjonalnej i spójności wewnętrznej.
4. Edukatorzy i rodzice: Nauczyciele i rodzice mogą korzystać z systemu HeartMath, aby nauczyć dzieci, jak radzić sobie ze stresem, rozwijać emocjonalną inteligencję i budować zdrowe relacje. Jednocześnie jest to pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami rodzicielstwa i opieki, poprawie komunikacji i relacji rodzinnych.
5. Osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi: Badania wykazały, że koherencja serca może wpłynąć pozytywnie na różne aspekty zdrowia, włącznie z obniżeniem ciśnienia krwi, poprawą układu odpornościowego i lepszym snem.
6. Osoby zainteresowane duchowością: Dla tych, którzy szukają głębszego połączenia duchowego i chcą żyć z większą świadomością, system HeartMath oferuje praktyki integrujące emocje, ciało i ducha.
7. Zespoły i organizacje: Organizacje mogą wykorzystać system HeartMath do budowania kultury opartej na współpracy, empatii i wydajności, co przekłada się na lepsze wyniki i zdrowsze środowisko pracy.
8. Osoby starające się o poprawę relacji: Poprzez lepsze rozumienie emocji i reakcji fizjologicznych, system ten pomaga w budowaniu głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi.
9. Sportowcy i osoby aktywne fizycznie: Dla osób dążących do optymalizacji swoich wyników sportowych, system ten pomaga w koncentracji, zarządzaniu presją i odnajdywaniu wewnętrznego spokoju potrzebnego do osiągnięcia celów.
10. Specjaliści w zakresie zdrowia i wellness: Praktykujący w dziedzinach zdrowia i dobrego samopoczucia mogą wykorzystać techniki HeartMath do wspierania swoich pacjentów w zarządzaniu stresem, emocjami oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Bez względu na to, gdzie się znajdujesz w swojej życiowej podróży, system HeartMath oferuje narzędzia i techniki, które pomogą Ci żyć bardziej świadomie, zdrowo i harmonijnie. To droga do lepszego „ja”, lepszych relacji i lepszego świata, dostępna dla każdego, kto pragnie podjąć to inspirujące wyzwanie.

Korzyści z zastosowania systemu HeartMath

System HeartMath, bazujący na koncepcji koherencji serca, oferuje szereg korzyści dla wszystkich grup odbiorców:
​1. Osoby poszukujące redukcji stresu:

 • Zmniejszenie stresu: Techniki HeartMath pomagają zredukować chroniczny stres i jego negatywne skutki.
 • Odbudowa systemu nerwowego: Narzędzia te przekształcają reakcje na stres, prowadząc do automatycznej reakcji koherentnej.
 • Przywrócenie równowagi: Pomagają szybko odzyskać optymalny stan po sytuacjach stresowych.

2. Profesjonaliści i biznesmeni:

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Wspomaga rozwijanie skuteczności zawodowej i zdolności kierowania zespołem.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Umożliwia bardziej świadome i przemyślane decyzje biznesowe.
 • Zarządzanie emocjami w pracy: Pomaga w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami w środowisku zawodowym.

3. Osoby pracujące nad rozwojem osobistym:

 • Zwiększenie świadomości emocjonalnej: Oferuje narzędzia do głębszego zrozumienia własnych emocji.
 • Rozwój wewnętrznej harmonii: Pomaga osiągnąć większą spójność i zbalansowanie wewnętrzne.

4. Edukatorzy i rodzice:

 • Nauka radzenia sobie ze stresem: Uczy dzieci efektywnych sposobów zarządzania stresem.
 • Rozwój emocjonalnej inteligencji: Pomaga w budowaniu zdrowych relacji i komunikacji.
 • Wsparcie w wyzwaniach rodzicielstwa: Zapewnia narzędzia do lepszego radzenia sobie z obowiązkami rodzicielskimi.

5. Osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi:

 • Poprawa zdrowia: Może przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi, wzmocnienia odporności i lepszego snu.
 • Wsparcie w chorobach przewlekłych: Pomaga w zarządzaniu długotrwałymi problemami zdrowotnymi.

6. Osoby zainteresowane duchowością:

 • Głębsze połączenie duchowe: Wspiera dążenie do życia z większą świadomością duchową.
 • Integracja ciała, emocji i ducha: Oferuje praktyki wspierające harmonijną równowagę.

7. Zespoły i organizacje:

 • Budowanie kultury współpracy: Wspiera tworzenie środowiska pracy opartego na empatii i efektywności.
 • Poprawa wyników i zdrowia w pracy: Przyczynia się do lepszej wydajności i zdrowego środowiska organizacyjnego.

8. Osoby starające się o poprawę relacji:

 • Budowanie głębszych relacji: Ułatwia zrozumienie emocji, co przekłada się na lepszą jakość relacji.
 • Większa satysfakcja w relacjach: Pomaga w tworzeniu bardziej satysfakcjonujących i zrozumiałych relacji interpersonalnych.

9. Sportowcy i osoby aktywne fizycznie:

 • Optymalizacja wyników sportowych: Pomaga w koncentracji i zarządzaniu presją.
 • Znalezienie wewnętrznego spokoju: Wspiera w osiąganiu stanu „flow”, kluczowego dla sukcesów sportowych.

10. Specjaliści w zakresie zdrowia i wellness:

 • Wsparcie dla pacjentów: Pomaga w integracji technik zarządzania stresem w terapii.
 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia: Wspiera zdrowie emocjonalne i fizyczne pacjentów.

Korzystanie z systemu HeartMath przynosi zatem szeroki zakres korzyści, od osobistego rozwoju, poprzez poprawę relacji, aż po wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi i zdrowotnymi. Jest to wszechstronne narzędzie, które może przynieść znaczące zmiany w wielu aspektach życia.

Co otrzymasz na dwumiesięcznym treningu
Akademii Koherencji?

 • 8 tygodni osobistej transformacji życia,
 • 8 spotkań na żywo, w sumie około 16 godzin aktywnego szkolenia na platformie zoom meetings,
 •  Dostęp do zamkniętej grupy dla uczestników,
 • 6 skutecznych technik koherencji serca wg programu Resilience Advantage opartych na badaniach naukowych, jakie pozwolą Ci budować samoświadomość, zastopować stres i zapanować nad emocjami, zarządzać osobistą energią, poprawić relacje i komunikację z innymi, poprawić zdrowie i jakość snu, wejść szybko w stan koherencji serca i aktywować hiperintuicję by podejmować lepsze decyzje, realizować swoje cele i marzenia.
 • 6 potężnych medytacji budowania świadomości serca,
 • 8 skutecznych strategii działania dla transformacji Twojego życia, byś doświadczał dobrostanu i stanu FLOW.

PLUS BONUSY!!!

1. Na każdy tydzień nowe wyzwania – praktyczne porady i wskazówki na każdy tydzień rozwijające inteligencję serca.
2. Twój osobisty raport Stress and Well-being Assessment, jaki zostanie utworzony po wypełnieniu przez Ciebie ankiety. To oryginalne narzędzie Instytutu HeartMath, który pozwoli Ci zdiagnozować Twoje potrzeby i obszary życia, w których w szczególności potrzeba wdrożenia praktyki koherencji! A jeśli będziesz potrzebować konsultacji wyników, otrzymasz ode mnie 50% zniżki na indywidualne spotkanie.
3. 5 zabaw i gier, dzięki którym możesz nauczyć Twoje dzieci kierować się sercem i radzić sobie ze stresem poprzez zabawę!!!

Organizacja:
Spotkania na platformie zoom na żywo raz w tygodniu o godzinie 19:00. Czas trwania spotkania to od 1,5 do 2 godzin.
Łącznie co najmniej 16 godzin na żywo!!! Plus bonusy i materiały dodatkowe!!!

Terminarz zajęć:

Spotkanie 1 – 9 luty piątek – wprowadzenie i pierwsze ćwiczenia do wykonania.

Spotkanie 2 – 17 luty sobota – (wyjątek)

Spotkanie 3 – 23 luty

Spotkanie 4 – 1 marzec

Spotkanie 5 – 8 marzec

Spotkanie 6 – 15 marzec

Spotkanie 7 – 22 marzec

Spotkanie 8 – 5 kwietnia (piątek)

Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych lub zdrowotnych, z tego względu, że są na żywo!

Materiały dodatkowe będą udostępnione w grupie FB. 
Spotkania dla uczestników będą nagrywane. Jeśli się spóźnisz lub nie będziesz obecny, nic Ci nie przepadnie. Nagrania będą udostępnione wyłącznie uczestnikom tej grupy z możliwością oglądania ich przez 3 następujące po szkoleniu miesiące.
W grupie będą także zadania, wyzwania jako krótkie video oraz posty przypominające o zadaniu/praktyce.
Inne spotkania live (dodatkowe jako odpowiedzi na pytania na przykład) w grupie będą zapowiadane.

Zapraszam serdecznie!

Kiedy?

Akademia Koherencji Serca Online

Luty-marzec 2024 w każdy piątek o godzinie 19:00 do godziny 21:00.

Twoja inwestycja:

 • cena standardowa 1000 zł,
 • cena przedsprzedaży 800 zł,
 • rabaty dla uczestników webinaru Booster Koherencji: wolność od stresu i życie we FLOW.

Ceny zawierają 23% VAT.

Liczba miejsc jest ograniczona!
Zakup biletu na Akademię Koherencji będzie na platformie kursowej. Materiały do kursu będą dostępne przez tę platformę i grupę FB.

Prowadzenie:
Małgorzata Kwietniewska

HeartMath Trainer and Coach
AHTC HeartMath Trainer

Stress and Well-being Assessment Provider
AddHeart Facilitator

Opinie uczestników

Ten kurs zawiera wszystko w banalnie prosty sposób. Jest w nim technika pozbywania się traum z przeszłości , ukojenia. 
Technika cudowna Prep , proste techniki szybkiego reagowania na stres , techniki podnoszenia własnego samouleczania, przesyłania  i dzielenia się bezwarunkową miłością z innymi. A wszystko to tak banalnie proste i nieskomplikowane.
Po prostu CUDNE!
Jak moje życie po kursie? ODMIENIONE , wyciszone , pogodne , spełnione. Wizualizacje i  intencje spełniają się , tak zwane małe cuda się dzieją i to jest wspaniałe. Żyje się znacznie lepiej , mniej stresowo, znając te techniki nie czuję się zaskakiwana
przez stresowe sytuacje, szybko potrafię zniwelować i poradzić sobie ze stresem i niekomfortową sytuacją . Żałuję, że nie  znałam ich wcześniej, ale chyba na wszystko musi przyjść odpowiedni czas i pora. I to jest to COŚ, czego było mi potrzeba.

​L.

Czy poleciłbyś ten kurs innym? Odpowiedzi uczestników:

– „Poleciłabym na pewno, ponieważ wiele osób nie potrafi radzić sobie ze stresem, a ten kurs pokazuje wiele technik, które to wspomaga”.

– „Tak, ponieważ moje postrzeganie bardzo się poszerzyło i dużo się nauczyłam. Te ćwiczenia z 9 spotkania, rewelacja, robię je codziennie, nigdzie o nich nie słyszałam. Dzięki temu kursowi mam do nich dostęp, mogę kreować swoje życie z poziomu serca. Ten kurs zmienia życie”.

– „Tak, dużo użytecznych technik zmieniających pozytywnie życie, wspaniała atmosfera, osoba prowadząca z pozytywnym nastawieniem i niesamowitą wiedzą”.

– „Tak, zawiera dużo merytorycznej wiedzy, przybliża istotę zasadności stosowania dedykowanych narzędzi, ale i skutecznie motywuje do praktyki, sprzyjając tym samym osiąganiu bardzo dobrych rezultatów”.

– „Zdecydowanie tak! Już poleciałam. Moja przyjaciółka chciałaby zacząć taki kurs. Wniósł wiele dobrego do mojego życia, wyciągnął z dołka, przypomniał o moim pochodzeniu i możliwościach tworzenia. Dziękuję”.

– „Oczywiście, że będę polecać Akademię! Uważam, że uważność i bycie w przestrzeni Serca to najważniejsza umiejętność jaką możemy zdobyć w życiu”.

– „Tak. Powoli zaczynam panować nad emocjami”.

– „Zdecydowanie tak! Robię to z resztą nieustannie. Dlaczego? Bo zmienia świadomość i wyposaża w proste narzędzia, dzięki którym można pięknie kreować swoje życie”.

– „Tak, za cudowną prowadzącą, za ogromną wiedzę wspaniałe przekazaną”.

– „Bardzo bym poleciła Akademię, dzięki bardzo prostym technikom pozwala wprowadzić duży spokój w życiu i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami”.

– „Zdecydowanie. Dużo wiedzy, wskazówek, porad, dobrej energii, ćwiczeń”.

– „Rzetelna wiedza, przekazywana w zrozumiały i przystępny sposób za stosunkowo niewielkie pieniądze, miła i wspierająca atmosfera”.

– „Tak, ponieważ pomaga zmieniać życie na lepsze i harmonijne”.

– „Tak, poleciłabym. Szczególnie osobom, które znam trochę bliżej i wiem, że odczuwają świat i siebie w sposób, który pozwoli im zrozumieć i 'wyciągnąć’ dla siebie jak najwięcej z filozofii i technik Heart Math”.

– „Tak, poleciłabym udział w Akademii po pierwsze w względu na prowadzącą Małgosię, ciepłą magiczna osobę o ogromnym sercu i niesamowitej wiedzy na temat tego tematu a po drugie ze względu na to, że te metody pomagają i sprawiają, że nasze życie po prostu się zmienia i tylko od nas zależy czy poświęcimy trochę czasu, aby zadziały się cuda”.

– „Tak! Już to zrobiłam. Nie raz 🙂 Mega doświadczenie”.

– „Tak. Konkretne ćwiczenia, dużo praktyki i wyjaśnień oraz materiałów”.

– „Tak, poleciłabym. Dała mi wiele spokoju, wyciszenia i sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach”.

– „Tak, poleciłbym ze względu na wartość merytoryczną całego kursu”.

– „Zdecydowanie tak, za profesjonalizm w prowadzeniu zajęć, za ciepło i serdeczność Prowadzącej, za sposób w jaki przekazała nam wiedzę o naszym sercu i za zaangażowanie”.

– „Tak. Techniki, których się nauczyłam bardzo pomagają na co dzień”.

– „Tak. Jest to świetna forma poznania nowych umiejętności i samoszkolenia”.

– „Tak – bardzo dużo cennej wiedzy i praktyki”.

– „Zdecydowanie polecam. Poza spora dawka wiedzy, jest mnóstwo ćwiczeń i co najważniejsze wspólnego dzielenia się doświadczeniem. Cudowna atmosfera i fajna grupa”.

The HeartMath® Building Personal Resilience program is only available from a HeartMath® Certified Coach or Mentor.
HeartMath is a registered trademark of the Institute of HeartMath. Building Personal Resilience is a trademark of Doc Childre.
HeartMath is a registered trademark of Quantum Intech, Inc. For all other HeartMath trademarks go to www.heartmath.com/trademarks.

Zamówienie

1000.00

PLN

Zamów
kronikiakaszy.com

koherencjaserca.com

malgorzatakwietniewska.com

E-mail: kontakt@malgorzatakwietniewska.com

Copyright © 2020 Szkolenia napędza platforma Publigo

Polityka prywatności